Medicamöbel

Spolupracujeme s váženými klienty

Ortopedica MUDr. Jeřábek

Každého z našich klientů chováme v hluboké úctě a vážíme si projevené důvěry, kterou nám svěřil. Vždy nabízíme individuální přístup a řešení, které odpovídá filozofii Medicamoebel a vašim možnostem.

Napsali o nás

Stěžejní myšlenka našeho projektu je zachycena také v magazínu iluxus.cz. Článek je věnován především pojednání o profesionalitě a kvalitě poskytovaných služeb, která by v českém zdravotnictví měla být bezezbytku zastoupena, a kterou se snažíme v rámci dobrého jména projektu Medicamoebel budovat.